219 77 77
კომპანია

სს "ალიანს ჯგუფი ლიზინგი" ("AGL") დაარსდა 2006 წლის იანვარში. "AGL" იყო ერთ–ერთი პირველი ფინანსური ინსტიტუტი საქართველოში, რომელიც მომხმარებელს სალიზინგო მომსახურებას სთავაზობდა.  

 

 2006 

✔ თავდაპირველად კომპანია მომხმარებელს მიკრო სამომხმარებლო ლიზინგს სთავაზობდა.
   

 2007 

✔ დაინერგა ავტო და კორპორატიული ლიზინგის მომსახურება
   

 2008 

✔ AGL-მა აგრო, სამედიცინო და ექსპრეს ლიზინგის მომსახურება დაამატა
   

 2009 

✔ "ალიანს ჯგუფი ლიზინგმა" მომხმარებელს უკუ–ლიზინგის მომსახურება შესთავაზა
   

 2011 

 

✔ "ალიანს ჯგუფი ლიზინგი" გახდა პირველი სალიზინგო კომპანია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ "პორტატული გარანტია" მიანიჭა.

 

✔ "ალიანს ჯგუფი ლიზინგი" საქართელოში მოღვაწე პირველი სალიზინგო კომპანიაა, რომელმაც ხარისხის მართვის საერთაშორისო სერტიფიკატი ISO 9001 მოიპოვა

   

 2012 

 

✔ დაიწყო თანამშრომლობა საერთაშორისო არა–სამთავრობო ორგანიზაციებთან. ფერმერებისთვის სალიზინგო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გამარტივების მიზნით.

 

✔ დაინერგა საოპერაციო ლიზინგის მომსახურება

   

 2013 

✔ კომპანიამ შეცვალა ორგანიზაციული–სამართლებრივი ფორმა და სააქციო საზოგადოებად გადაკეთდა
   

 2014 

✔ გაიხსნა რუსთავის სერვის–ცენტრი
   

 2015 

✔ "ალიანს ჯგუფი ლიზინგმა" პირველად საქართველოს ბაზარზე სამი ტიპის ელექტრო ველოსიპედი შემოიტანა
   

 2016 

✔ დაფინანსდა საპილოტე პროექტი მეცხოველეობაში, სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და უსაფრთხო კვების პროდუქტიც წარმოების ხელშეწყობის მიზნით
   

 

ჩვენი მიზანია მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანიების დაფინანსება, რადგანაც გვჯერა, რომ სწორედ ეს კომპანიები ქმნიან სამუშაო ადგილებს და უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში.