219 77 77
კორპორატიული ფინანსური ლიზინგი განკუთვნილია კომპანიებისათვის ისეთი ახალი ან მეორადი აქტივების (ძირითადი საშუალებების) ფინანსური ლიზინგით მისაღებად, რომლებიც ექვემდებარება დემონტაჟს და მეორად გასხვისებას.

იხილეთ მეტი
ექსპრეს მიკრო ლიზინგი განკუთვნილია იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის ახალი ან მეორადი აღჭურვილობის სწრაფად ლიზინგით მისაღებად ადგილობრივი მომწოდებლებისგან.

იხილეთ მეტი
აგრო ლიზიგნი განკუთვნილია სოფლის მეურნეობაში პირველადი პროდუქციის მიღებაში და გადამუშავებაში გამოყენებული დანადგარების, საწარმოო ხაზების, ასაწყობი კონსტრუქციებისა და სპეც. დანიშნულების ტექნიკის ლიზინგით მსაღებად.

იხილეთ მეტი
ექსპრეს ავტო ლიზინგი განკუთვნილია ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის ახალი ან მეორადი ავტო მანქანების ლიზინგით მისაღებად განაცხადის გაკეთებიდან 1 სამუშაო დღეში, როგორც ადგილობრივი ასევე საზღვარგარეთ არსებული მომწოდებლებისგან.

იხილეთ მეტი
საოპერაციო ავტო ლიზინგი განკუთვნილია სტაბილური შემოსავლის მქონე ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის ახალი/მეორადი ავტომობილის იჯარით მისაღებად.

იხილეთ მეტი
ავტომანქანის უკულიზინგი განკუთვნილია ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის ვისაც გააჩნია ახალი ან მეორადი მსუბუქი ავტომანქანა და სურს სწრაფად მიიღოს დაფინანსება, ფინანსური უწყისების წარდგენის გარეშე.

იხილეთ მეტი
ავტო ლიზინგი განკუთვნილია ფიზიკური პირებისთვის ახალი ან მეორადი ა/მანქანების ადგილობრივი მომწოდებლებისგან ლიზინგით მისაღებად.

იხილეთ მეტი