219 77 77
კორპორაციული პასუხისმგებლობა

"ალიანს ჯგუფი ლიზინგი" მიიჩნევს, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესის ფუნდამენტური მიზანია და შესაბამისად ყოველდღიური საქმიანობის ქვაკუთხედია. AGL -ის შიდა პოლიტიკის მიზანი დისკრიმინაციის თავიდან აცილება, ადამიანისა და შრომითი უფლებების, გენდერული თანასწორობისა და გარემოს დაცვა, ასევე გამჭვირვალობისა და პასუხისმგებლობის შენარჩუნებაა.