219 77 77
აგრო ლიზინგი

აგრო ლიზიგნი განკუთვნილია სასოფლო–სამეურნეო, აგრო–გადამამუშავებელი და სხვა ანალოგიური საქმიანობის მქონე ყველა იურიდიული და ფიზიკური პირისათვის სოფლის მეურნეობაში პირველადი პროდუქციის მიღებაში და გადამუშავებაში გამოყენებული დანადგარების, საწარმოო ხაზების, ასაწყობი კონსტრუქციებისა და სპეც. დანიშნულების ტექნიკის ლიზინგით მსაღებად სეზონური დაფარვის გრაფიკით.

 

ლიზინგის პირობები:

  • ლიზინგის თანხა: 1,000 ლარიდან ზევით
  • ვადა: 13-დან 60 თვემდე
  • საშუალო წლიური გაძვირება: 5%–დან 14%–მდე
  • მინიმალური თანამონაწილეობა: 20%-დან
  • ლიზინგის საგანი იზღვევა ლიზინგის მთლიან ვადაზე