219 77 77
08/10/2014 -
„ალიანს ჯგუფი ლიზინგი“ ლარის ახალი სიმბოლოს პრაქტიკაში გამოყენებას ნერგავს

„ალიანს ჯგუფი ლიზინგი“ უერთდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ინიციატივას და ქართული ეროვნული ვალუტის – ლარის ახალი სიმბოლოს პოპულარიზაციის მიზნით, პრაქტიკაში ნერგავს ლარის განახლებული სიმბოლოს გამოყენებას.

 

ამიერიდან, „ალიანს ჯგუფი ლიზინგი“ ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოიყენებს ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებულ ლარის სიმბოლოს ხელშეკრულებებში თანხის მინიშნებისას, ინვოისების გაფორმებისას, სარეკლამო ბროშურებსა და ბანერებზე, ვებგვერდებსა და კომპანიის მიერ გამოყენებულ ელექტრონულ სისტემებში.

 

„ალიანს ჯგუფი ლიზინგი“ მოუწოდებს საქართველოში მოქმედ ორგანიზაციებს, შემოუერთდეს აღნიშნულ მოწოდებას, რათა ხელი შეუწყონ ლარის ახალი სიმბოლოს პოპულარიზაციას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.